News

POLSKA

Tarcza antykryzysowa została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę wieczorem 31 marca 2020. Pakiet, który ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa wszedł w życie 1 kwietnia 2020 r. Na pakiet składają się: 

  1. ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (specustawa); 
  2. ustawa o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR). 
  3. projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (polityka nowej szansy), który nie został jeszcze uchwalony.

Projekt ustaw został opracowany przez m.in. przez Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Ministerstwo Finansów; ZUS; PFR; KNF; MS; MSWiA, pod nadzorem KPRM i we współpracy z innymi ministerstwami oraz instytucjami publicznymi. Z jednej strony poszerzają one niektóre istniejące już rozwiązania, a z drugiej – wprowadzają zupełnie nowe mechanizmy wsparcia dla pracowników i przedsiębiorców. 

Głównymi celami pakietu ustaw, które składają się na tarczę antykryzysową są: ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach. Przewiduje on m.in.:

  • zwolnienie mikrofirm, które na 29 lutego br. zatrudniały do 9 osób, ze składek do ZUS na 3 miesiące (marzec –maj) – zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby; skorzystać z niego mogą także samozatrudnieni z przychodem do 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie;
  • świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2 tys. zł – dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia;
  • dla samozatrudnionych na karcie podatkowej świadczenie wyniesie 1300 zł, zaś dla zleceniobiorców, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych jest niższa od 1300 zł, wyniesie ono kwotę utraconych przychodów;
  • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach.

Ruszyła oficjalna strona internetowa dotycząca Tarczy Antykryzysowej, na której można znaleźć rozwiązania m.in. dla przedsiębiorców, pracowników i innych instytucji.  Na stronie dowiemy się czym jest Tarcza Antykryzysowa, poznamy jej szacowaną wartość i co składa się na tę kwotę. Dla przedsiębiorców przewidziano m.in.: środki dla pracowników, zmniejszenie kosztów prowadzenia firmy, środki na utrzymanie firmy w kryzysie, ułatwienia dla przedsiębiorstw oraz przedłużenie terminów płatności. Każdy przedsiębiorca może znaleźć rozwiązania dla swojej firmy zaczynając od: jednoosobowej firmy, mikrofirmy (do 9 pracowników), małej firmy (do 50 pracowników), średniej firmy (do 250 pracowników) oraz dla dużej firmy.  Witryna przekierowuje na strony, na których  można złożyć elektroniczny wniosek w danej sprawie. Wszystkie  potrzebne informacje możemy znaleźć na: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/wyszukaj-wsparcie-dla-swojej-firmy

 

HISZPANIA

Hiszpański rząd uchwalił Dekret królewski z mocą ustawy 11/2020 z dnia 31 marca dotyczący przyjęcia ważnych środków gospodarczych i społecznych, które uzupełniają przyjęte środki w ostatnich tygodniach i odpowiadają sytuacjom stworzonym przez COVID-19 .

Nowy pakiet zawierający ponad 50 środków jest podzielony na trzy główne części dotyczące: 

  1. wsparcia dla pracowników, rodzin, konsumentów, osób pracujących na własny rachunek i grup najbardziej narażonych, tak aby można było odciążyć ich sytuację finansową i koszty stałe, a także zachować minimalny dochód,
  2. promuje inicjatywy na rzecz utrzymania struktury produkcyjnej i zatrudnienia, trzymanie działalności gospodarczej w obliczu przejściowych trudności wynikających z COVID-19,
  3. środków mających na celu uelastycznienie różnych działań i procesów rządowych. 

Niektóre środki przyjęte w dekrecie królewskim z mocą ustawy 8/2020, zatwierdzonym 17 marca, zostały wzmocnione, oprócz przedłużenia okresu czasu ich obowiązywania do jednego miesiąca po zakończeniu stanu alarmowego.