Vares / 06.10.2023

Szybkie porównanie podatkowe między Hiszpanią a Polską (II): Osoby fizyczne

Celem jest przedstawienie prostego klucza do zrozumienia i zachowania tego, gdzie płaci się więcej podatku, a także przeanalizowanie kluczowych różnic między tymi dwoma krajami.

Podatek dochodowy

W Hiszpanii podatek dochodowy od osób fizycznych (IRPF) jest progresywny i składa się z kilku skal podatkowych, od 19% do 47%. Ponadto istnieją ulgi podatkowe dla rodzin wielodzietnych, osób niepełnosprawnych i innych określonych grup. Hiszpański podatek dochodowy od osób fizycznych obejmuje również podatek od zysków kapitałowych i podatek od dochodów z oszczędności.

Z drugiej strony, w Polsce obowiązuje system podatku liniowego w wysokości 17% dla podatku dochodowego od osób fizycznych. Oznacza to, że wszystkie osoby fizyczne, niezależnie od poziomu dochodów, płacą taki sam procent podatku od swoich dochodów. Polska posiada również podatek od zysków kapitałowych i podatek od dochodów z oszczędności, które są generalnie opodatkowane stawką 19%.

Podatki konsumpcyjne

W obu krajach nakładane są podatki konsumpcyjne. W Hiszpanii podatek od wartości dodanej (VAT) różni się w zależności od kategorii towarów i usług, a jego stawki wahają się od 4% do 21%. W Polsce również obowiązuje podatek VAT, który jest pobierany w wysokości 23% od większości towarów i usług, chociaż w przypadku niektórych towarów obowiązuje obniżona stawka w wysokości 5%.

Podatki od nieruchomości

Jeśli chodzi o podatki od nieruchomości, w Hiszpanii obowiązuje podatek od nieruchomości (IBI), który różni się w zależności od lokalizacji i wartości katastralnej nieruchomości. W Polsce podatek od nieruchomości jest pobierany według stawki ryczałtowej w wysokości 0,855% wartości katastralnej.

Ubezpieczenie społeczne

Zarówno Hiszpania, jak i Polska posiadają systemy ubezpieczeń społecznych obejmujące składki od pracowników i pracodawców. Stawki różnią się w zależności od dochodu i innych czynników, ale generalnie Hiszpania ma wyższe stawki składek na ubezpieczenie społeczne niż Polska.

Wnioski

Przy ustalaniu, gdzie płacone są wyższe podatki między Hiszpanią a Polską, w grę wchodzi kilka czynników.

Jeśli chodzi o podatek dochodowy, Hiszpania ma wyższe stawki dla osób o znacznie wyższych dochodach ze względu na swój progresywny system. Z drugiej strony, Polska stosuje stawkę liniową w wysokości 17%, co może skutkować niższym obciążeniem podatkowym dla osób o wysokich dochodach.

Jeśli chodzi o podatki konsumpcyjne, stawki VAT w obu krajach są porównywalne, choć Polska stosuje wyższą stawkę podstawową.

Podsumowując, odpowiedź na pytanie, gdzie płacić więcej podatków, zależy w dużej mierze od poziomu dochodów i stylu życia danej osoby. Osoby o wysokich dochodach mogą mieć do czynienia z wyższym obciążeniem podatkowym w Hiszpanii ze względu na progresywne stawki, podczas gdy osoby o niższych dochodach mogą znaleźć niższe obciążenie podatkowe w Polsce ze względu na podatek liniowy. Należy jednak pamiętać, że polityka podatkowa zmienia się w czasie i że inne czynniki, takie jak odliczenia podatkowe i świadczenia socjalne, również wpływają na obciążenie podatkowe danej osoby w danym kraju. Dlatego też, aby uzyskać dokładną ocenę osobistej sytuacji finansowej, należy skonsultować się z wyspecjalizowaną kancelarią prawną w Hiszpanii i w Polsce.

Varés & Asociados, ze względu na komunikację, skuteczność i cenę, to Twoi niezawodni prawnicy w Hiszpanii.