Usługi prawne dla firm w Hiszpanii.

Varés & Asociados zapewnia pomoc prawną dla firm rozwijających swoją działalność w Hiszpanii. 

Kompleksowe usługi prawne najwyższej jakości dla polskich firm w Hiszpanii.

Od wielu lat zajmujemy się obsługą prawną polskich firm w Hiszpanii i wiemy z jakimi wyzwaniami muszą się mierzyć oraz jak skutecznie stawiać im czoła. Nasz profil działalności pozwala nam z powodzeniem spełniać wymagania naszych Klientów: małych i średnich firm. 

Specjalizujemy się w prawie spółek, prawie upadłościowym, prawie pracy, kwestiach prawnych związanych z nieruchomościami i zabudową oraz prawie karnym spółek.

Współpracujemy również z najlepszymi specjalistami w dziedzinie prawa podatkowego oraz strategii i wdrażania optymalizacji podatkowej na arenie międzynarodowej. Ponadto, dzięki partnerstwu z biurami rachunkowymi, świadczymy usługi księgowe. Zajmujemy się pośrednictwem między naszymi Klientami, a bankami oraz pomagamy w organizacji finansowania projektów. Pomoc prawną świadczymy z naszego biura w Madrycie.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym katalogiem naszych usług.
 

Usługi prawne dla polskich firm w Hiszpanii

Usługi prawne dla polskich firm w Hiszpanii

 

Varés & Asociados proponuje optymalne rozwiązania prawne dla polskich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Hiszpanii. Czuwamy nad bezpieczeństwem firm i ich zarządców minimalizując ponoszone przez nich ryzyko związane z wykonywaniem swoich funkcji. 

 

Prawo Spółek 

Zapewniamy obsługę prawną spółek o polskim kapitale zakładowym w Hiszpanii od momentu ich założenia, aż do zamknięcia. Pomagamy w wyborze najodpowiedniejszego rodzaju spółki w stosunku do planowanego typu działalności, przyszłej struktury przedsiębiorstwa i związanych z tym skutków finansowych.

Typowe kwestie:

 • Zakładanie każdego rodzaju spółek handlowych, fuzje i przejęcia, podział oraz likwidacja przedsiębiorstw
 • Zakładanie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w imieniu Klientów 
 • Sporządzenie statutu spółki
 • Nabycie akcji i udziałów spółki inter vivos i mortis causa oraz ich późniejsze zbycie
 • Nabycie i sprzedaż spółek lub ich części 
 • Umowy o zatrudnienie w charakterze członka zarządu
 • MBO (nabycie spółki przez jej zarządców)
 • Przygotowanie uchwał i protokołów zgromadzenia wspólników spółki oraz innych organów spółki
 • Zaskarżanie wspomnianych uchwał i protokołów
 • Zakładanie joint-ventures
 • Kontrola działalności zarządcy i zapobieganie przed pociągnięciem do odpowiedzialności w związku z wykonywaniem swoich funkcji 
 • Zakładanie korzystniejszych pod względem podatkowym spółek komandytowych 

 

Prawo upadłościowe 

Varés & Asociados oferuje kompleksowe doradztwo prawne zarówno dla spółek handlowych znajdujących się w trudnej sytuacji, jak i dla wierzycieli, którzy mogą być dotknięci podobną sytuacją. Zawsze, w miarę możliwości, zgodnie z zasadą ochrony spółki w stanie upadłości, doradzamy w kwestii postępowania restrukturyzacyjnego, ochrony praw wierzycieli, odpowiedzialności zarządców i dyrektorów, aktywów i pasywów postępowania upadłościowego oraz, generalnie, oferujemy doradztwo w zakresie postępowania upadłościowego.

Typowe kwestie:

 • Negocjacje z wierzycielami w celu uniknięcia likwidacji spółki, bądź negatywnych skutków późnego ogłoszenia upadłości
 • Przejęcie kontroli nad spółką w stanie upadłości w celu zwiększenia możliwości zaspokojenia wierzycieli
 • Negocjacje z syndykami i likwidatorami     w celu uzyskania aktywów zagrożonej spółki 
 • Wszczęcie postępowania upadłościowego 
 • Reprezentacja w dochodzeniu roszczeń od spółek w stanie upadłości 
 • Doradztwo prawne dla zarządców w kwestii ich odpowiedzialności osobistej

 

Prawo pracy

Oferujemy wsparcie prawne dla polskich przedsiębiorców w Hiszpanii, aby, spełniwszy szczegółowe normy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych obowiązujące w Hiszpanii, mogli efektywnie zarządzać swoimi pracownikami. Nasze doradztwo zapewnia możliwość stworzenia szczegółowego planu zarządzania zasobami ludzkimi, jak również rozwiązywania problemów mogących pojawić się w trakcie codziennej działalności przedsiębiorstwa.

Typowe kwestie:

 • Zatrudnienie pracowników na każdym stanowisku, w tym na stanowiskach zarządczych
 • System wynagrodzeń i rekompensat
 • Doradztwo w sprawie prawa ubezpieczeń społecznych, obsługa wypłat emerytur między Polską, a Hiszpanią
 • Opracowanie wewnętrznych regulaminów pracy 
 • Zapobieganie ryzykom zawodowym
 • Postępowanie przez sądami pracy w Hiszpanii
 • Reprezentacja przed inspektoratami zabezpieczenia społecznego

 

Nieruchomości i prawo zabudowy 

Posiadamy bogate doświadczenie w sprawach polsko-hiszpańskich dotyczących zabudowy. Pomagamy w promocji, nabyciu, administracji i zbyciu nieruchomości każdego rodzaju znajdującej się na całym terytorium Hiszpanii oraz wspieramy naszych Klientów w postępowaniu dotyczącym planowania i wykonania robót budowlanych.

Typowe kwestie:

 • Reprezentacja w postępowaniu o wykonanie umów budowlanych 
 • Audyt nieruchomości (due diligence)
 • Sprzedaż nieruchomości 
 • Umowy z architektami i wykonawcami
 • Umowy FIDIC (Internacional Federation of Consulting Engineers)
 • Roszczenia z tytułu odpowiedzialności 
 • Przetarg publiczny
 • Najem i sprzedaż lokali handlowych 
 • Wsparcie w dostępie do finansowania ze źródeł prywatnych 

 

Prawo karne spółek 

Świadczymy usługi prawne zarządcom firm i spółkom zarówno w postępowaniach karnych w sprawach przestępstw finansowych, jak również w przygotowaniu i wprowadzeniu w życie niezawodnych i efektywnych systemów compliance i zapobiegania przestępstwom.

Typowe kwestie:

 • Działanie dłużnika na szkodę wierzyciela i ukrywanie majątku 
 • Ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa 
 • Przestępstwa przeciwko mieniu: oszustwo, sprzeniewierzenie środków, itd.
 • Przestępstwa przeciwko Skarbowi Państwa 
 • Przestępstwa na gruncie praw pracownika: wypadki przy pracy i nielegalne zatrudnienie pracowników
 • Przestępstwa przeciwko środowisku naturalnemu 
 • Przestępstwa patentowe i na gruncie praw autorskich
 • Przestępstwa związane z działalnością przedsiębiorstw: oszustwa inwestycyjne, fałszowanie dokumentów księgowych 
 • Fałszowanie dokumentów i pieniędzy

 

Prawo podatkowe 

Współpracujemy z wybitnym specjalistą w dziedzinie prawa podatkowego, posiadającym bogate doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego świadczonego przedsiębiorcom i osobom fizycznym oraz opracowywaniu prawnych struktur optymalizacji finansowej na arenie międzynarodowej. Oferujemy wsparcie prawne w międzynarodowym, krajowym i lokalnym prawie podatkowym, współpracując przy tym bezpośrednio z zainteresowaną spółką bądź osobą fizyczną. Reprezentujemy ponadto naszych Klientów przed sądami w postępowaniach administracyjnych i sądowych zarówno w Hiszpanii, jak i w Polsce oraz w postępowaniach karnych w sprawach o przestępstwa skarbowe. Prowadzimy również nadzór podatkowy nad międzynarodowymi operacjami handlowymi.

Typowe kwestie:

 • Doradztwo podatkowe w sprawach polsko-hiszpańskich dla firm i osób fizycznych 
 • Postępowania podatkowe oraz postępowania w sprawach administracyjnych i gospodarczych  
 • Reprezentacja przed sądami 
 • Opracowywanie prawnych struktur optymalizacji finansowej na arenie międzynarodowej

 

Windykacja należności

Windykacja należności między Polską, a Hiszpanią wymaga zdecydowania. Większość firm zajmujących się odzyskiwaniem długów traci cenny czas na uzyskanie nakazu zapłaty i negocjacje umowy spłaty długu, które rzadko dochodzą do skutku. Nasza kancelaria skupia się na przerwaniu biegu przedawnienia, aby następnie uzyskać środki zabezpieczające, które gwarantują zwrot należności. 

Typowe kwestie:

 • Reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym 
 • Egzekucja hiszpańskich postanowień sądowych w Polsce
 • Europejski tytuł egzekucyjny
 • Klauzule egzekucyjne (art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego)
 • Współpraca z komornikami na terytorium całego kraju

 

Varés & Asociados. Komunikacja, skuteczność, cena. Twoi adwokaci w Hiszpanii.
 

Księgowość i zarządzanie przedsiębiorstwem

Dzięki współpracy z naszymi partnerskimi biurami rachunkowymi oferujemy usługi księgowe oraz usługi w zakresie sporządzania listy płac. 

Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24/7 pod numerem 884 098 620 lub pod emailem info@abogadosenpolonia.com