Vares / 06.10.2023

"Oszustwa karuzelowe VAT" w Polsce i Hiszpanii

Typowy proces oszustwa karuzelowego VAT obejmuje następujące etapy:

  1. Import towarów: Oszust importuje towary do Unii Europejskiej, zwykle za pośrednictwem firmy fasadowej lub wspólnika, i deklaruje odpowiedni podatek VAT organom celnym.
  2. Sprzedaż wewnątrzwspólnotowa: importowane towary są sprzedawane na terenie UE innym firmom, zwykle po bardzo niskich cenach, ale podatek VAT jest naliczany według standardowej stawki.
  3. Zniknięcie oszusta: Zanim pobrany podatek VAT zostanie zapłacony organom podatkowym, oszust znika lub likwiduje firmę, zabierając ze sobą pobrane pieniądze, co oznacza, że podatek VAT nie jest przekazywany organom podatkowym.
  4. Powtarzające się oszustwa: Proces ten może być powtarzany wielokrotnie, z tymi samymi towarami krążącymi na rynku w "karuzeli" oszukańczych transakcji.

Skutki cywilne i karne oszustw karuzelowych VAT mogą być poważne i różnić się w zależności od prawa każdego kraju UE, ale mogą obejmować:

Skutki cywilne:

  • Odzyskiwanie długów: Organy podatkowe mogą odzyskać niezapłacone podatki wraz z karami i odsetkami od osób zaangażowanych w oszustwo.
  • Odpowiedzialność korporacyjna: Przedsiębiorcy zaangażowani w oszustwo mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za długi podatkowe swojej firmy, nawet jeśli nie byli bezpośrednio zaangażowani w oszukańcze operacje.

Skutki karne:

  • Sankcje karne: Osoby i firmy zaangażowane w oszustwa mogą podlegać sankcjom karnym, które mogą obejmować wysokie grzywny i kary pozbawienia wolności.
  • Przepadek mienia: Aktywa nabyte za środki pochodzące z oszustwa mogą zostać skonfiskowane przez organy podatkowe.
  • Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej: Osoby skazane za oszustwa karuzelowe VAT mogą zostać pozbawione prawa do prowadzenia określonej działalności handlowej lub gospodarczej.

Co ważne, Unia Europejska i kraje członkowskie podjęły znaczące kroki w celu zwalczania oszustw karuzelowych VAT, w tym wdrożenie bardziej rygorystycznych środków kontroli i transgranicznej współpracy między organami podatkowymi.

Oszustwa karuzelowe VAT są poważnym przestępstwem, które podważa dochody podatkowe i zakłóca konkurencję na rynku, a władze są zobowiązane do zapobiegania im i karania osób za nie odpowiedzialnych. Hiszpania i Polska były miejscem kilku takich schematów, co spowodowało potrzebę specjalistycznej pomocy prawnej dla osób objętych dochodzeniem, z których niektóre były naprawdę nieświadome swojego udziału w takich schematach.

Jeśli masz do czynienia z trudnościami prawnymi w sprawach związanych z tego typu działalnością, będziesz potrzebować wysoce wyspecjalizowanej obrony prawnej z udokumentowaną historią sukcesów. W tym sensie Varés & Asociados, kancelaria prawna specjalizująca się w Hiszpanii i Polsce, stanowi najlepszą opcją.

Varés & Asociados, ze względu na komunikację, skuteczność i cenę, Twoi niezawodni prawnicy w Hiszpanii.