Prawo Cywilne w Hiszpanii dla osób.

Prawo opiekuńcze i rodzinne

Nasza kancelaria udziela wsparcia osobom z zakresu szczególnej gałęzi prawa cywilnego, jaką jest prawo rodzinne i opiekuńcze obowiązujące w Hiszpanii. Oferujemy pomoc w postaci porad prawnych – ustnych oraz pisemnych. Objaśniamy sytuację wspierając się na regulacjach ustawodawczych i wskazujemy wszelkie możliwe rozwiązania zaistniałego problemu. Działamy zgodnie z obowiązującym nas etosem zawodowym, czyli mając na uwadze dobro interesu Klienta oraz przepisy prawa cywilnego w Hiszpanii. Ponadto dochowujemy tajemnicy zawodowej, która zobowiązuje nas do zachowania informacji, uzyskanych w wyniku świadczonych usług prawniczych.

W ramach udzielanej pomocy zajmujemy się również sporządzaniem opinii i przygotowywaniem dokumentacji, np. pozwów o rozwód, odpowiedzi na pozwy. Ponadto występujemy w roli pełnomocników osób, które zgłaszają się do nas o pomoc. Reprezentujemy ich przed sądami oraz organami administracyjnymi. Obsługujemy Klientów w języku polskim, angielskim i hiszpańskim.

 

Typowe kwestie:

 

 • Separacja i rozwód, negocjacje, prowadzenie postępowania sądowego.
 • Opieka nad dziećmi.
 • Małżeńskie ustroje majątkowe.
 • Obowiązek alimentacyjny w tym wobec małoletnich dzieci i współmałżonka i związane z tym roszczenia.
 • Bieg na niepłacenie emerytur.
 • Ustalanie ojcostwa, w tym powództwa o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa oraz prowadzenie postępowań w tym przedmiocie.
 • Prowadzenia postępowań o ustalenie kontaktów, zarówno rodziców jak i dziadków z małoletnim dzieckiem, w tym przedstawianie czasu przebywania dziecka z drugim małżonkiem i dziadkami.
 • Zaskarżanie ostatecznych wyroków w trybie nadzwyczajnych środków zaskarżenia.
 • Uznawanie zagranicznych orzeczeń co do separacji i rozwodu.

 

Nieruchomości, księgi wieczyste, hipoteki.

Oferujemy pomoc prawną klientom indywidualnym w Hiszpanii z zakresu prawa cywilnego dotyczącego kwestii nieruchomości. Udzielamy porad prawnych dotyczących ksiąg wieczystych, hipoteki, jak również innych zagadnień związanych z ustawodawstwem z obszaru nieruchomości. Osoby zainteresowane mogą zasięgnąć u nas nie tylko porad, ale mamy odpowiednie kompetencje do przygotowywania opinii oraz sporządzenia odpowiedniej dokumentacji (w tym procesowej). Ponadto reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniu sądowym i występujemy w roli pełnomocników przed organami administracyjnymi.

Zapewniamy dyskrecję i poufność. Przestrzegamy zasad etosu zawodowego, mając na uwadze zarówno dobro naszych Klientów, jak i postępowanie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Dostosowujemy nasze działanie do bieżących regulacji legislacyjnych. Zapewniamy stały kontakt i bieżące informowanie o postępach prowadzonych spraw. Umożliwiamy współpracę z adwokatami w Hiszpanii za pośrednictwem naszej kancelarii warszawskiej.

Typowe kwestie:

 • Nabycie i zbycie nieruchomości.
 • Dokonywanie wpisów do ksiąg wieczystych, w tym ustanowionych hipotek.
 • Prawo spadkowe: Deklaracje spadkobierców i spadkowych.
 • Odpowiedzialność Procesy: umowne i pozaumowne.

 

Komunikacja. Skuteczność. Cena. Twoi adwokaci w Hiszpanii.