Vares / 18.09.2023

Spółka cywilna, spółka jawna czy spółka komandytowa

Ponieważ nasz wybór w tym zakresie wpływa na podstawowe aspekty działalności, należy poświęcić trochę czasu na poznanie różnych możliwości, a następnie zdecydować, która z nich najlepiej pasuje do naszego projektu.

W tym celu, przejrzymy rodzaje spółek, których założenie przewiduje polskie prawo i podkreślimy niektóre z ich głównych cech. Dlatego też, zaczynamy od podstawowego rozróżnienia spółek kapitałowych i osobowych. W tym artykule poruszamy temat spółek osobowych, to znaczy takich, w których członkostwo nie może być przekazywane.

Cztery główne spółki osobowe, których założenie przewiduje polskie prawo to:

Spółka cywilna

Jest to najprostsza forma i nadaje się do działalności, w której bierze udział  dwóch lub trzech wspólników, którzy darzą się dużym zaufaniem. Ten typ spółki, regulowany przez kodeks cywilny, nie ma osobowości prawnej, ani żadnego kapitału początkowego.
Za zaciągnięte dług  wspólnicy odpowiadają  aktywami należącymi do spółki jak i osobistym majątkiem, bez ustalania pierwszeństwa między nimi. Możliwe jest prowadzenie  uproszczonej księgowości na podstawie rachunków zysków i strat. Z podatkowego punktu widzenia, to wspólnicy, a nie spółka płacą podatki od dochodów, które przynosi im spółka. Ogólna stawka podatku wynosi 19%.

Spółka jawna

Objęta regulacją Kodeksu Spółek Handlowych,  jest bardzo podobna do spółki cywilnej. Główne różnice między nimi są dwie. Z jednej strony, spółka jawna będzie nadal istniała, jeśli dołączy lub opuści ją nowy wspólnik, podczas gdy spółka cywilna rozpadnie się w obydwu przypadkach, ponieważ konieczne będzie podpisanie  nowej umowy. Z drugiej strony, choć w tym przypadku wspólnicy również odpowiadają własnym majątkiem, dłużnicy mogą po niego sięgnąć tylko i wyłącznie po wyczerpaniu kapitału spółki.

Spółka komandytowa

Musi być utworzona przez co najmniej dwie osoby, z których jedna, komandytariusz, odpowiada za zobowiązania jedynie kapitałem włożonym, a druga, komplementariusz, odpowiada wszystkimi swoimi aktywami. Obaj wspólnicy mogą reprezentować spółkę na równi, jeśli najpierw zrobi to pierwszy wspólnik w charakterze przedstawiciela. Ta forma jest interesująca, ponieważ komandytariusz może być osobą fizyczną, a drugi wspólnik osobą prawną, np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której udziały są własnością komandytariusza .Uzyskany efekt to ochrona majątku osobistego, który może być naruszony przez dłużników spółki, a jednocześnie korzystne opodatkowanie, które polskie prawo przewiduje dla spółek osobowych. Ten rodzaj spółki zapewnia dodatkowe korzyści, takie jak możliwość zbilansowania podatkowego, poprzez spółkę komandytową, strat spowodowanych przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, bez konieczności czekania na następny rok podatkowy.

Spółka komandytowo-akcyjna

Podobna do poprzedniej. W tym przypadku, jeden ze wspólników jest akcjonariuszem, który odpowiada za zobowiązania spółki kapitałem wniesionym. Główna różnica między tymi spółkami jest taka, że kapitał spółki nabywa się w drodze emisji akcji.
W następnym numerze zajmiemy się pasjonującym światem spółek kapitałowych.

Juan Antonio Godoy jest adwokatem w kancelarii Varés & Wspólnicy, Abogados en Polonia | Adwokaci w Hiszpanii.
www.abogadosenpolonia.com