COVID 19 - Jesteśmy i zostajemy tu dla Was.

Komunikat Kancelari Adwokackiej Varés & Asociados

Szanowni Państwo,

W związku z obecnie obowiązującym stanem zagrożenia sanitarnego, a także jego wpływem na normalne funkcjonowanie naszej Kancelarii, pragniemy poinformować Państwa o następujących kwestiach:

  • W wyniku wejścia w życie w Hiszpanii Dekretu Królewskiego 463/2020 z dnia 14 marca, wprowadzającego stan alarmu w celu zarządzania sytuacją kryzysową spowodowaną COVID-19, a także zaleceń wydanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Prezesa Rady Ministrów w Polsce, Sądy i Trybunały obu krajów zawiesiły swoją działalność za wyjątkiem rozpoznawania spraw pilnych i niecierpiących zwłoki. W rezultacie wszelkie posiedzenia sądu zaplanowane na najbliższe miesiące zostały odwołane. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że poinformujemy każdego klienta indywidualnie o nowych, wyznaczonych terminach. Z informacji dotychczas uzyskanych, Sądy wskazują, że posiedzenia te odbędą się w terminie nie krótszym niż 90 dni od pierwotnie zaplanowanego posiedzenia.
  • Podobnie, Sekcje Konsularne Ambasady Hiszpanii w Polsce, a także Ambasady Polski w Hiszpanii zawiesiły wszelką swoją aktywność, która nie wymaga niezwłocznego działania. 
  • Obowiązuje na terytorium Polski i Hiszpanii całkowite ograniczenie wizyt we wszystkich zakładach penitencjarnych zarówno dla osób najbliższych jak i obrońców. Nasi klienci pozostają jednak w stałym kontakcie telefonicznym z Kancelarią.
  • Kancelarie notarialne funkcjonują normalnie i w związku z tym w pełni możliwe jest sporządzenie dokumentów, które wymagają dla swojej ważności formy aktu notarialnego (nabycie, zbycie nieruchomości, sporządzenie testamentu etc.).

W odniesieniu do organizacji pracy Kancelarii to mając na względzie ochronę zdrowia naszych pracowników oraz zapewnienie im bezpieczeństwa, gwarantując jednocześnie ciągłość świadczenia usług naszym klientom wprowadziliśmy następujące środki organizacyjne:

  • Biura Kancelarii w Madrycie i w Warszawie nadal działają normalnie pomimo, że od 16 marca wszyscy pracownicy, których obecność fizyczna w biurze nie jest konieczna, pracują zdalnie.
  • W celu przeprowadzenia spotkań oraz konsultacji, zwracamy się z prośbą do naszych klientów, o ich realizowanie za pomocą systemu wideo konferencji (Skype video) jeżeli jest to możliwe.
  • Wszelkie czynności wymagające podróży naszych prawników do innych miejscowości niż Madryt i Warszawa są uwarunkowane od obowiązujących wówczas przepisów ograniczających transport.
  • Nasza całodobowa obsługa telefoniczna dla pilnych przypadków nadal jest aktywna.

Jesteśmy przekonani, że sytuacja w ciągu najbliższych tygodni ulegnie poprawie. W międzyczasie będziemy nadal jak zawsze do Państwa dyspozycji, w celu rozwiązania wszelkich polsko-hiszpańskich kwestii prawnych.

 
Warszawa, dnia 25 marca 2020 r.