Prawo karne w Hiszpanii dla osób.

Szeroko rozumiane prawo karne i postępowanie karne.

 

Oferujemy pomoc adwokata w Hiszpanii w sprawach dotyczących prawa karnego. Podejmujemy się reprezentowania każdej ze stron, zapewniając zgodnie z przysługującym ustawodawstwem prawo do obrony, jak i do oskarżania o popełnione przestępstwa lub wykroczenia. Nasze usługi prawnicze obejmują między innymi udzielanie porad prawnych, ale również sporządzanie opinii, przygotowywanie dokumentacji i reprezentowanie przed sądami i organami administracyjnymi. Nasi adwokaci wspierają Klientów na każdym etapie postępowania – od przygotowawczego poprzez sądowe aż po odwoławcze i wykonawcze.

Nasze działania koncentrują się na wykorzystaniu wszelkich dostępnych rozwiązań, dopuszczonych przepisami prawa karnego, dla zrealizowania interesu Klienta – bez sprzeniewierzania się obowiązującym regulacjom ustawodawstwa. Dochowujemy tajemnicy zawodowej i zapewniamy przy tym poufność, zarówno w trakcie współpracy, jak i po jej wygaśnięciu. Nasi Klienci mogą liczyć na obsługę adwokata w języku polskim, hiszpańskim i angielskim.

Typowe kwestie:

  • Przemyt narkotyków.
  • Przestępstwa gospodarcze.
  • Oszustwa i malwersacje.
  • Wypadki.
  • Postępowanie karne w ogóle.
  • Ekstradycja i Europejskie Nakazy Wydania.
  • "Odpowiedzialność cywilna związana z przestępstwami", tj. występowanie z powództwem adhezyjnym na drodze cywilnej.

 

Komunikacja. Skuteczność. Cena. Twoi Adwokaci w Hiszpanii.