COVID 19 - Jesteśmy i zostajemy tu dla Was.

Komunikat Kancelari Adwokackiej Varés & Asociados

Szanowni Państwo,

W związku z obecnie obowiązującym stanem zagrożenia sanitarnego, a także jego wpływem na normalne funkcjonowanie naszej Kancelarii, pragniemy poinformować Państwa o następujących kwestiach:

  • W wyniku wejścia w życie w Hiszpanii Dekretu Królewskiego 463/2020 z dnia 14 marca, wprowadzającego stan alarmu w celu zarządzania sytuacją kryzysową spowodowaną COVID-19, a także zaleceń wydanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Prezesa Rady Ministrów w Polsce, Sądy i Trybunały obu krajów zawiesiły swoją działalność za wyjątkiem rozpoznawania spraw pilnych i niecierpiących zwłoki. W rezultacie wszelkie posiedzenia sądu zaplanowane na najbliższe miesiące zostały odwołane.
  • Terminy proceduralne w Hiszpanii zostały wznowione 5 czerwca 2020 r.
  • W Polsce, 15 maja 2020 ogłoszona została ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, stanowiąca nowelizację przepisów o tzw. „Tarczy antykryzysowej”. Jedna z istotnych zmian wprowadzanych przez ustawą jest odwieszanie terminów procesowych, jak następuje: jeśli bieg terminu rozpoczął się przed wprowadzaniem stanu zagrożenia epidemicznego i został zawieszony, będzie on biegł dalej od 24 maja 2020 włącznie. W przeciwnym przypadku, bieg terminu rozpocznie się dopiero z dniem 24 maja 2020 r. włącznie, 
  • Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że poinformujemy każdego klienta indywidualnie o nowych, wyznaczonych terminach. Z informacji dotychczas uzyskanych, Sądy wskazują, że posiedzenia te odbędą się w terminie nie krótszym niż 90 dni od pierwotnie zaplanowanego posiedzenia.
  • Podobnie, Sekcje Konsularne Ambasady Hiszpanii w Polsce, a także Ambasady Polski w Hiszpanii, które zawiesiły wszelką swoją aktywność, która nie wymagała niezwłocznego działania., wrócą stopniowo do normalnego funkcjonowania. 
  • Obowiązuje na terytorium Polski i Hiszpanii całkowite ograniczenie wizyt we wszystkich zakładach penitencjarnych zarówno dla osób najbliższych jak i obrońców. Nasi klienci pozostają jednak w stałym kontakcie telefonicznym z Kancelarią.
  • Kancelarie notarialne funkcjonują normalnie i w związku z tym w pełni możliwe jest sporządzenie dokumentów, które wymagają dla swojej ważności formy aktu notarialnego (nabycie, zbycie nieruchomości, sporządzenie testamentu etc.).

W odniesieniu do organizacji pracy Kancelarii, nasze biura Kancelarii w Madrycie i w Warszawie nadal działają normalnie.

Jesteśmy jak zawsze do Państwa dyspozycji, w celu rozwiązania wszelkich polsko-hiszpańskich kwestii prawnych.


Warszawa, dnia 22 czerwca 2020 r.